ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΕΙΟ - ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Χορδές Νeorion για τετράχορδα μπουζούκια
 

Καταλήξαμε στις χορδές NEORION μετά από κατάλληλες ψηφιακές μετρήσεις και πάνω από 120 δοκιμές συνδυασμών ανάμεσα στα καλύτερα ευρωπαϊκά και αμερικανικά ατσάλια. Μέσα από την επίμονη συγκριτική διαλογή γεννήθηκαν οι χορδές NEORION που παρέχουν ευκολία στο παίξιμο, σπάνιο ποιοτικό ηχητικό αποτέλεσμα αλλά και ασύγκριτη διάρκεια απόδοσης χωρίς να επιβαρύνουν το όργανο με μεγαλύτερη τάση.

 
more information and images

PNL410INB: extra light (Inox302/Phopho-Bronze)
Re[D]:0.010/0.25mm x 2 (Inox 302) La[A]:0.013/0.32mm x 2 (Inox 302) Fa[F]:0.009/0.23mm (Inox 302) και 0.020/0.51mm (Phospho-bronze 92/8) Do[C]:0.010/0.25mm (Inox 302) και 0.026/0.66mm (Phospho-bronze 92/8)

Κόστος(€): 14.00

προσθήκη
add to cart
περισσότερα
more information and images
more information and images

PNN42026RS: normal (Roundwood/Silver)
Re[D]:0.011/0.28mm x 2 (Roundwood) La[A]:0.014/0.35mm x 2 (Roundwood) Fa[F]:0.010/0.25mm (Roundwood) & 0.020/0.51mm (Silver coating) Do[C]:0.011/0.28mm* (Roundwood) & 0.026/0.66mm (Silver coating) [* διατίθεται και σε 0.012/0.30mm κατόπιν παραγγελίας]

Κόστος(€): 10.00

προσθήκη
add to cart
περισσότερα
more information and images
more information and images

PNL42127RS: medium heavy (Roundwood/Silver)
Re[D]:0.011/0.28mm x 2 (Roundwood) La[A]:0.014/0.35mm x 2 (Roundwood) Fa[F]:0.010/0.25mm (Roundwood) & 0.021/0.53mm (Silver coating) Do[C]:0.012/0.30mm (Roundwood) & 0.027/0.69mm (Silver coating)

Κόστος(€): 10.00

προσθήκη
add to cart
περισσότερα
more information and images
more information and images

PNH42127RS: heavy (Roundwood/Silver)
Re[D]:0.011/0.28mm x 2 (Roundwood) La[A]:0.014/0.35mm x 2 (Roundwood) Fa[F]:0.011/0.28mm (Roundwood) & 0.021/0.53mm (Silver coating) Do[C]:0.013/0.32mm (Roundwood) & 0.027/0.69mm (Silver coating)

Κόστος(€): 10.00

προσθήκη
add to cart
περισσότερα
more information and images
more information and images

PNN42026RB: normal (Roundwood/Phospho-Bronze)
Re[D]:0.011/0.28mm x 2 (Roundwood) La[A]:0.014/0.35mm x 2 (Roundwood) Fa[F]:0.010/0.25mm (Roundwood) & 0.020/0.51mm (Phospho-bronze 92/8) Do[C]:0.011/0.28mm* (Roundwood) & 0.026/0.66mm (Phospho-bronze 92/8) [* διατίθεται και σε 0.012/0.30mm κατόπιν παραγγελίας]

Κόστος(€): 10.00

προσθήκη
add to cart
περισσότερα
more information and images
more information and images

PNL42127RB: medium heavy [Roundwood/Phospho-Bronze]
Re[D]:0.011/0.28mm x 2 (Roundwood) La[A]:0.014/0.35mm x 2 (Roundwood) Fa[F]:0.010/0.25mm (Roundwood) & 0.021/0.53mm (Phospho-bronze 92/8) Do[C]:0.012/0.30mm (Roundwood) & 0.027/0.69mm (Phospho-bronze 92/8)

Κόστος(€): 10.00

προσθήκη
add to cart
περισσότερα
more information and images
more information and images

PNH42127RB: heavy (Roundwood/Phospho-Bronze)
Re[D]:0.011/0.28mm x 2 (Roundwood) La[A]:0.014/0.35mm x 2 (Roundwood) Fa[F]:0.011/0.28mm (Roundwood) & 0.021/0.53mm (Phospho-bronze 92/8) Do[C]:0.013/0.32mm (Roundwood) & 0.027/0.69mm (Phospho-bronze 92/8)

Κόστος(€): 10.00

προσθήκη
add to cart
περισσότερα
more information and images
more information and images

PNN42026INS: normal (Inox302/Silver)
Re[D]:0.011/0.28mm x 2 (Inox 302) La[A]:0.014/0.35mm x 2 (Inox 302) Fa[F]:0.010/0.25mm (Inox 302 ) και 0.020/0.51mm (Silver coating ) Do[C]:0.011/0.28mm* (Inox 302) και 0.026/0.66mm (Silver coating) [* διατίθεται και σε 0.012/0.30mm κατόπιν παραγγελίας]

Κόστος(€): 14.00

προσθήκη
add to cart
περισσότερα
more information and images
more information and images

PNN42026INB: normal (Inox302/Phospho-Bronze)
Re[D]:0.011/0.28mm x 2 (Inox 302) La[A]:0.014/0.35mm x 2 (Inox 302) Fa[F]:0.010/0.25mm (Inox 302) και 0.020/0.51mm (Phospho-bronze 92/8) Do[C]:0.011/0.28mm* (Inox 302) και 0.026/0.66mm (Phospho-bronze 92/8) [* διατίθεται και σε 0.012/0.30mm κατόπιν παραγγελίας]

Κόστος(€): 14.00

προσθήκη
add to cart
περισσότερα
more information and images
more information and images

PNL42127INS: medium heavy (Inox302/Silver)
Re[D]:0.011/0.28mm x 2 (Inox 302) La[A]:0.014/0.35mm x 2 (Inox 302) Fa[F]:0.010/0.25mm (Inox 302) και 0.021/0.53mm (Silver coating) Do[C]:0.012/0.30mm (Inox 302) και 0.027/0.69mm (Silver coating)

Κόστος(€): 14.00

προσθήκη
add to cart
περισσότερα
more information and images
more information and images

PNL42127INB: medium heavy (Inox302/Phospho-Bronze)
Re[D]:0.011/0.28mm x 2 (Inox 302) La[A]:0.014/0.35mm x 2 (Inox 302) Fa[F]:0.011/0.28mm (Inox 302) και 0.021/0.53mm (Phospho-bronze 92/8) Do[C]:0.013/0.32mm (Inox 302) και 0.027/0.69mm (Phospho-bronze 92/8

Κόστος(€): 14.00

προσθήκη
add to cart
περισσότερα
more information and images
more information and images

PNH42127INS: heavy (Inox302/Silver)
Re[D]:0.011/0.28mm x 2 (Inox 302) La[A]:0.014/0.35mm x 2 (Inox 302) Fa[F]:0.011/0.28mm (Inox 302) και 0.021/0.53mm (Silver coating) Do[C]:0.013/0.32mm (Inox 302) και 0.027/0.69mm (Silver coating)

Κόστος(€): 14.00

προσθήκη
add to cart
περισσότερα
more information and images
more information and images

PNH42127INB: heavy (Inox302/Phospho-Bronze)
Re[D]:0.011/0.28mm x 2 (Inox 302) La[A]:0.014/0.35mm x 2 (Inox 302) Fa[F]:0.010/0.25mm (Inox 302) και 0.021/0.53mm (Phospho-bronze 92/8) Do[C]:0.012/0.30mm (Inox 302) και 0.027/0.69mm (Phospho-bronze 92/8)

Κόστος(€): 14.00

προσθήκη
add to cart
περισσότερα
more information and images
more information and images

PNL410RS: extra light (Roundwood/Silver)
Re[D]:0.010/0.25mm x 2 (Roundwood) La[A]:0.013/0.32mm x 2 (Roundwood) Fa[F]:0.009/0.23mm (Roundwood) & 0.020/0.51mm (Silver coating) Do[C]:0.010/0.25mm (Roundwood) & 0.026/0.66mm (Silver coating)

Κόστος(€): 10.00

προσθήκη
add to cart
περισσότερα
more information and images
more information and images

PNL410RB: extra light (Roundwood/Phospho-Bronze)
Re[D]:0.010/0.25mm x 2 (Roundwood) La[A]:0.013/0.32mm x 2 (Roundwood) Fa[F]:0.009/0.23mm (Roundwood) & 0.020/0.51mm (Phospho-bronze 92/8) Do[C]:0.010/0.25mm (Roundwood) & 0.026/0.66mm (Phospho-bronze 92/8)

Κόστος(€): 10.00

προσθήκη
add to cart
περισσότερα
more information and images
more information and images

PNL410INS: extra light (Inox302/Silver)
Re[D]:0.010/0.25mm x 2 (Inox 302) La[A]:0.013/0.32mm x 2 (Inox 302) Fa[F]:0.009/0.23mm (Inox 302) και 0.020/0.51mm (Silver coating) Do[C]:0.010/0.25mm (Inox 302) και 0.026/0.66mm (Silver coating)

Κόστος(€): 14.00

προσθήκη
add to cart
περισσότερα
more information and images
χειροποίητα μουσικά όργανα
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ
Ακουστικές Κιθάρες
Λαϊκές Κιθάρες - Ρεμπετοκιθάρες
Λαούτα
Μαντολίνα
Μισομπούζουκα
Μπαγλαμάς
Μπουζούκια Τετράχορδα
Μπουζούκια Τρίχορδα
Ούτια
Τζουράδες

ΧΟΡΔΕΣ
.
Χορδές Νeorion για τετράχορδα μπουζούκια
Χορδές Νeorion για τρίχορδα μπουζούκια

 
your cart
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ:
0
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:
0
 
   
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΕΙΟ - ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ