Λογότυπο ΕΣΠΑ «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στον Δήμο Πειραιά» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020»

Χορδές Neorion

Χορδές Neorion για τετράχορδο μπουζούκι

Χορδές Neorion για τετράχορδο μπουζούκι
Ηχητικό δείγμα

{συχνότητα χορδίσματος: 440Hz}

Ντο [C]play button image

Φα [F]play button image

Λα [Α]play button image

Ρε [D]play button image

Normal
(Roundwood/Silver)

Kωδικός: #str170043

Re[D]:0.011/0.28mm x 2 (Roundwood)

La[A]:0.014/0.35mm x 2 (Roundwood)

Fa[F]:0.010/0.25mm (Roundwood)
& 0.020/0.51mm (Silver coating)

Do[C]:0.011/0.28mm* (Roundwood)
& 0.026/0.66mm (Silver coating)

[* διατίθεται και σε 0.012/0.30mm κατόπιν παραγγελίας]

 

10,00 €
{Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ}

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ   eshop

Normal
(Inox302/Silver)

Kωδικός: #str170044

Re[D]:0.011/0.28mm x 2 (Inox 302)

La[A]:0.014/0.35mm x 2 (Inox 302)

Fa[F]:0.010/0.25mm (Inox 302 )
& 0.020/0.51mm (Silver coating )

Do[C]:0.011/0.28mm* (Inox 302)
& 0.026/0.66mm (Silver coating)

[* διατίθεται και σε 0.012/0.30mm κατόπιν παραγγελίας]

 

14,00 €
{Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ}

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ   eshop

Normal
(Roundwood/Phospho-Bronze)

Kωδικός: #str170045

Re[D]:0.011/0.28mm x 2 (Roundwood)

La[A]:0.014/0.35mm x 2 (Roundwood)

Fa[F]:0.010/0.25mm (Roundwood)
& 0.020/0.51mm (Phospho-bronze 92/8)

Do[C]:0.011/0.28mm* (Roundwood)
& 0.026/0.66mm (Phospho-bronze 92/8)

[* διατίθεται και σε 0.012/0.30mm κατόπιν παραγγελίας]

 

10,00 €
{Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ}

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ   eshop

Normal
(Inox302/Phospho-Bronze)

Kωδικός: #str170046

Re[D]:0.011/0.28mm x 2 (Inox 302)

La[A]:0.014/0.35mm x 2 (Inox 302)

Fa[F]:0.010/0.25mm (Inox 302)
& 0.020/0.51mm (Phospho-bronze 92/8)

Do[C]:0.011/0.28mm* (Inox 302)
& 0.026/0.66mm (Phospho-bronze 92/8)

[* διατίθεται και σε 0.012/0.30mm κατόπιν παραγγελίας]

 

14,00 €
{Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ}

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ   eshop

Medium heavy
(Roundwood/Silver)

Kωδικός: #str170047

Re[D]:0.011/0.28mm x 2 (Roundwood)

La[A]:0.014/0.35mm x 2 (Roundwood)

Fa[F]:0.010/0.25mm (Roundwood)
& 0.021/0.53mm (Silver coating)

Do[C]:0.012/0.30mm (Roundwood)
& 0.027/0.69mm (Silver coating)

 

10,00 €
{Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ}

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ   eshop

Medium heavy
(Inox302/Silver)

Kωδικός: #str170048

Re[D]:0.011/0.28mm x 2 (Inox 302)

La[A]:0.014/0.35mm x 2 (Inox 302)

Fa[F]:0.010/0.25mm (Inox 302)
& 0.021/0.53mm (Silver coating)

Do[C]:0.012/0.30mm (Inox 302)
& 0.027/0.69mm (Silver coating)

 

14,00 €
{Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ}

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ   eshop

Medium heavy
(Roundwood/Phospho-Bronze)

Kωδικός: #str170049

La[A]:0.014/0.35mm x 2 (Roundwood)

Fa[F]:0.010/0.25mm (Roundwood)
& 0.021/0.53mm (Phospho-bronze 92/8)

Do[C]:0.012/0.30mm (Roundwood)
& 0.027/0.69mm (Phospho-bronze 92/8)

 

10,00 €
{Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ}

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ   eshop

Medium heavy
(Inox302/Phospho-Bronze)

Kωδικός: #str170050

Re[D]:0.011/0.28mm x 2 (Inox 302)

La[A]:0.014/0.35mm x 2 (Inox 302)

Fa[F]:0.011/0.28mm (Inox 302)
& 0.021/0.53mm (Phospho-bronze 92/8)

Do[C]:0.013/0.32mm (Inox 302)
& 0.027/0.69mm (Phospho-bronze 92/8)

 

14,00 €
{Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ}

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ   eshop

Heavy
(Roundwood/Silver)

Kωδικός: #str170051

Re[D]:0.011/0.28mm x 2 (Roundwood)

La[A]:0.014/0.35mm x 2 (Roundwood)

Fa[F]:0.011/0.28mm (Roundwood)
& 0.021/0.53mm (Silver coating)

Do[C]:0.013/0.32mm (Roundwood)
& 0.027/0.69mm (Silver coating)

 

10,00 €
{Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ}

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ   eshop

Heavy
(Inox302/Silver)

Kωδικός: #str170052

Re[D]:0.011/0.28mm x 2 (Inox 302)

La[A]:0.014/0.35mm x 2 (Inox 302)

Fa[F]:0.011/0.28mm (Inox 302)
& 0.021/0.53mm (Silver coating)

Do[C]:0.013/0.32mm (Inox 302)
& 0.027/0.69mm (Silver coating)

 

14,00 €
{Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ}

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ   eshop

Heavy
(Roundwood/Phospho-Bronze)

Kωδικός: #str170053

Re[D]:0.011/0.28mm x 2 (Roundwood)

La[A]:0.014/0.35mm x 2 (Roundwood)

Fa[F]:0.011/0.28mm (Roundwood)
& 0.021/0.53mm (Phospho-bronze 92/8)

Do[C]:0.013/0.32mm (Roundwood)
& 0.027/0.69mm (Phospho-bronze 92/8)

 

10,00 €
{Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ}

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ   eshop

Heavy
(Inox302/Phospho-Bronze)

Kωδικός: #str170054

Re[D]:0.011/0.28mm x 2 (Inox 302)

La[A]:0.014/0.35mm x 2 (Inox 302)

Fa[F]:0.010/0.25mm (Inox 302)
& 0.021/0.53mm (Phospho-bronze 92/8)

Do[C]:0.012/0.30mm (Inox 302)
& 0.027/0.69mm (Phospho-bronze 92/8)

 

14,00 €
{Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ}

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ   eshop

Extra light
(Roundwood/Silver)

Kωδικός: #str170055

Re[D]:0.010/0.25mm x 2 (Roundwood)

La[A]:0.013/0.32mm x 2 (Roundwood)

Fa[F]:0.009/0.23mm (Roundwood)
& 0.020/0.51mm (Silver coating)

Do[C]:0.010/0.25mm (Roundwood)
& 0.026/0.66mm (Silver coating)

 

10,00 €
{Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ}

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ   eshop

Extra light
(Inox302/Silver)

Kωδικός: #str170056

Re[D]:0.010/0.25mm x 2 (Inox 302)

La[A]:0.013/0.32mm x 2 (Inox 302)

Fa[F]:0.009/0.23mm (Inox 302)
& 0.020/0.51mm (Silver coating)

Do[C]:0.010/0.25mm (Inox 302)
& 0.026/0.66mm (Silver coating)

 

14,00 €
{Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ}

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ   eshop

Extra light
(Roundwood/Phospho-Bronze)

Kωδικός: #str170057

Re[D]:0.010/0.25mm x 2 (Roundwood)

La[A]:0.013/0.32mm x 2 (Roundwood)

Fa[F]:0.009/0.23mm (Roundwood)
& 0.020/0.51mm (Phospho-bronze 92/8)

Do[C]:0.010/0.25mm (Roundwood)
& 0.026/0.66mm (Phospho-bronze 92/8)

 

10,00 €
{Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ}

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ   eshop

Extra light
(Inox302/Phopho-Bronze)

Kωδικός: #str170058

Re[D]:0.010/0.25mm x 2 (Inox 302)

La[A]:0.013/0.32mm x 2 (Inox 302)

Fa[F]:0.009/0.23mm (Inox 302)
& 0.020/0.51mm (Phospho-bronze 92/8)

Do[C]:0.010/0.25mm (Inox 302)
& 0.026/0.66mm (Phospho-bronze 92/8)

 

14,00 €
{Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ}

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ   eshop

 
© 2018 Christos Spourdalakis. Neorion Music Workshop - Instruments. All rights reserved
Λογότυπο ΕΣΠΑ «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στον Δήμο Πειραιά» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020»